Voor al je vragen over het verduurzamen van transport

Er is online veel informatie te vinden waarmee je makkelijker stappen zet naar het verminderen van co2 en het verduurzamen van je wagenpark. We lichten er zes websites uit.

Waar zijn de milieuzones en zero-emissiezones?

Verschillende steden hebben een milieuzone en vanaf 2025 voeren 30 tot 40 steden ook nog een zero-emissiezone in. In milieuzones kun je niet meer terecht met oudere voertuigen. In zero-emissiezones mogen zelfs geen voertuigen met uitstoot meer komen. Maar waar vind je deze zones en hoe groot zijn ze? Welke straten liggen er wel in en welke niet? Deze vragen zijn belangrijk voor het inrichten van je vervoer. Op de website van evofenedex vind je een overzichtskaart met de milieuzones en een overzicht van de gemeenten die zero-emissiezones gaan invoeren.

Wat kost mijn dieselbestelbus versus een  elektrisch exemplaar?

De totale kosten voor het bezit van een elektrisch voertuig zijn lager dan van een exemplaar op diesel. Wanneer stap jij over? Via www.welkeebestelbus.nl krijg je inzicht en kun je de maandelijkse kosten van een dieselbestelbus en een elektrisch exemplaar met elkaar vergelijken.

Wat gaat elektrisch rijden jou kosten?

Wil je laten berekenen wat elektrisch rijden betekent voor je wagenpark, dan kun je aan de slag met de tool ’Online simulator elektrisch rijden’ op www.electriccharging.nl. Op deze gezamenlijke website van evofenedex, TLN en Topsector Logistiek bereken je de kosten van elektrisch laden voor een representatieve rit.

 Hoe start ik met het verduurzamen van mijn wagenpark?

Welke vragen zijn belangrijk als je je wagenpark wilt elektrificeren? Wat voor technische mogelijkheden zijn er om het brandstofverbruik terug te dringen? Welke alternatieve brandstoffen kun je gebruiken? Het antwoord op deze en andere vragen vind je in het gratis e-boek Duurzaam Eigen Vervoer.

Is er voldoende laadcapaciteit voor mijn bedrijventerrein? 

Bedrijven moeten aan de slag met het elektrificeren van het wagenpark. Maar is er straks wel voldoende laadcapaciteit beschikbaar op het bedrijfsterrein? Netbeheerders moeten nu al nee verkopen aan bedrijven. ElaadNL heeft een rekentool waarmee je een inschatting krijgt van het piekvermogen dat ongeveer nodig is als je je wagenpark elektrificeert. Met behulp van deze tool krijg je een idee of de huidige aansluiting voldoet of dat misschien verzwaring nodig is. De tool is te vinden op de website van ElaadNL.

Depotladen van elektrische vrachtauto’s – waar moet je beginnen?

Veel bedrijven willen straks hun elektrische voertuigen op het eigen bedrijfsterrein opladen. Dit roept bij veel bedrijven vragen op. Uitgebreide informatie over depotladen vind je in de Handreiking depotladen van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur)