Groot bedrijf als klant of leverancier? Ken je CO2-uitstoot

“Kun je een rapportage geven van jouw CO2-uitstoot van deze zending?” Een vraag die je nu misschien nog niet gesteld is, maar die je in de nabije toekomst zeker gaat krijgen. De oorzaak: de Europese CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Gevolgen
De CSRD-wetgeving heeft tot gevolg dat onder meer beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan 250 werknemers, verplicht zijn jaarlijks te rapporteren over hun activiteiten met betrekking tot duurzaamheid. Ieder jaar worden de eisen aangescherpt, waardoor steeds meer bedrijven aan de CSRD-rapportageplicht moeten voldoen. En deze rapportage gaat dan niet alleen over de eigen activiteiten, maar ook over de activiteiten van alle toeleveranciers en afnemers; de zogeheten Scope 3. Want ook zij worden meegenomen in de totale rapportage over de duurzaamheidsimpact van een bedrijf. Dit heeft weer gevolgen voor mkb’ers die zelf niet onder deze wetgeving vallen. Want van hen zal immers deze informatie moeten komen. Wat kun je mogelijk verwachten?

Je klant of leverancier kan bijvoorbeeld vragen naar:

  • De CO2-uitstoot per levering of naar de uitstoot van je totale organisatie;
  • Hoe je bedrijf ervoor zorgt dat de mensenrechten in de gehele keten niet geschonden worden;
  • Meer achtergrondinformatie over in hoeverre je bedrijfsvoering duurzaam is, bijvoorbeeld of er een duurzaamheidsbeleid is binnen de organisatie.

Duurzaamheidseisen
Zalando verplicht inmiddels al zijn toeleveranciers hun CO2-uitstootdata te verstrekken. Als zij deze gegevens niet delen, wordt de leverancier van het platform uitgesloten. Ook worden verschillende overheden steeds actiever in het alleen nog van diensten van leveranciers gebruik te maken, die voldoen aan de afgesproken duurzaamheidseisen.

Een blijvende ontwikkeling is dat duurzaamheid, in zakelijke transacties in een business-to-businessomgeving, steeds meer een vereiste wordt. Lever je uitsluitend aan consumenten? Ook zij verwachten steeds meer dat bedrijven duurzaam opereren.