Emissies inzichtelijk maken: de verplichtingen van scope 1, 2 en 3

CO2-footprint

Duurzaam ondernemen begint met het berekenen van de CO2-footprint van een organisatie, product of dienst. Het Green House Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgassen te kwantificeren, splitst dit in drie scopes: scope 1, 2 en 3. Voor een CO2-footprint worden vaak alleen scope 1 en 2 meegenomen. Wil je dieper de keten ingaan dan wordt scope 3 bepaald.

Scope 1-emissies

Scope 1-emissies zijn de emissies die direct door jouw bedrijf worden uitgestoten. Dit zijn dus de emissies veroorzaakt door de eigen bronnen binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot door het eigen gebouw-, het vervoer- en door productie gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan gasverbruik, brandstofverbruik door alles wat lease of eigendom is en aan koelvloeistoffen en/of koudemiddelen.

Scope 2-emissies

Scope 2-emissies omvat alle indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. Het zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, maar waarvan het bedrijf wel indirect gebruik maakt. Voorbeelden hiervan zijn elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik van ingehuurd vervoer en stadswarmte.

Scope 3-emissies

Scope 3-emissies is enorm breed; alles wat niet in scope 1 en 2 valt, hoort bij scope 3. Het betreft de uitstoot veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Anders verwoord: het betreft de uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar de organisatie ook geen directe invloed op kan uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen, de uitstoot van zakelijk vliegverkeer en uitbestede werkzaamheden, zoals goederenvervoer, maar ook uitstoot bij afnemers, zoals end-of-life treatment, het verwerken van een verkocht product en het transport en/of de distributie van een verkocht product.

Hulpmiddelen voor het berekenen van de CO2-uitstoot

Er zijn verschillende hulpmiddelen op de markt om de CO2-uitstoot te berekenen. Voorbeelden zijn BigMile en CO2-meter.nu.