Waarom CO2-regelgeving ook jouw bedrijf raakt

Waarom is de CO₂-uitstoot voor mijn bedrijf belangrijk?
Als gevolg van klimaatverandering warmt de aarde op. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49% is teruggedrongen ten opzichte van 1990.Op het gebied van logistiek en transport zijn afspraken gemaakt gericht op het terugdringen van CO₂-uitstoot. Zo worden per 2025 zero-emissiezones in steden ingesteld, waardoor stedelijke distributie alleen nog maar uitstootvrij mag plaatsvinden. Ook wordt onderzocht of het gebruik van biobrandstoffen in het lange afstandswegverkeer kan worden opgehoogd.

Van de logistiek wordt, naast de afspraken in het klimaatakkoord, gevraagd om jaarlijks 2% efficiency te behalen, wat ook positieve gevolgen heeft voor de CO₂-uitstoot. Om hierop voorbereid te zijn, is het noodzakelijk te weten wat je eigen CO2-prestaties zijn.

Ook zal het naast deze verplichtende component steeds vaker voorkomen dat een klant vraagt om een CO₂-footprint van de leverancier. Bijvoorbeeld omdat zijn bedrijf volledig duurzaam en CO₂-neutraal wil opereren. Dit gebeurt steeds vaker bij overheden en gemeenten maar ook bij de rest van het bedrijfsleven.

Hoeveel is de CO₂-uitstoot van mijn wagenpark ongeveer?
Heb je een bestelauto die rijdt op diesel? Bij 35.000 kilometer per jaar stoot je dan ongeveer 9.000 KG CO2 uit. Uiteraard varieert dit per type motor dat je voertuig heeft. Rijdt de bestelauto op LPG dan is de uitstoot lager. Als je een vrachtauto rijdt die jaarlijks 80.000 km aflegt, dan verbruikt deze ongeveer 26.400 liter diesel. Dit staat gelijk aan 85.272 kg CO2- uitstoot. Ook hierbij zijn er verschillen in de type motoren.

Hoe kan ik de CO₂-uitstoot van mijn wagenpark meten?
Je kunt zelf aan de slag gaan en al je brandstofverbruik analyseren op basis van tankbonnetjes. Echter, veel tankpasleveranciers bieden de mogelijkheid om dit automatisch uit het systeem te halen. Zij hebben dan een CO₂-module opgenomen in het managementsysteem. Verscheidene partijen bieden ook de mogelijkheid direct over te gaan op CO₂-compensatie.

Daarnaast zijn er ook geavanceerdere systemen beschikbaar. Deze nemen niet alleen de uitstoot van je wagenpark onder de loep maar bijvoorbeeld ook de uitstoot van je magazijn. Op basis van enkele simpele basisgegevens ben je met dit systeem in staat inzicht te krijgen in je CO₂-prestaties. Hiermee kun je dan verdere stappen zetten om de CO₂-uitstoot te reduceren. Met behulp van de CO₂-meter op deze site kan je al je eerste stappen gaan zetten.

Moet ik nu al CO₂ gaan compenseren?
Nee, dat hoeft wettelijk gezien nog niet. Maar de overheid werkt in samenwerking met betrokken partijen aan een manier om de CO₂-uitstoot in 2030 met 25% te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2016. Het is daarom wel aan te bevelen tijdig te beginnen met het inventariseren van de eigen CO₂-uitstoot aangezien deze vanuit de overheid de komende jaren sterk verminderd moet worden.