Uitstoot vergelijken

 

Community benchmark

Bij een community benchmark vergelijken dezelfde soort bedrijven hun resultaten met elkaar om zo inzicht te krijgen in hun eigen prestaties ten opzichte van de prestaties van een vergelijkbare concurrent. In een community benchmark ben je ervan verzekerd dat appels met appels worden vergeleken, zodat je echte inzichten krijgt over je eigen prestaties ten opzichte van die van een ander.

Veel bedrijven die begonnen zijn met Carbon Footprinting en dat proces onder de knie hebben, zijn nieuwsgierig naar hun prestatie op het gebied van CO₂-uitstoot ten opzichte van een ander: “Waar staan we ten opzichte van de concurrenten, kunnen we daar nog wat van leren?”

Ook hebben mensen vanuit de praktijk vaak wel ideeën dat het slimmer en goedkoper kan. Door bijvoorbeeld op bepaalde punten, waar je niet met elkaar concurreert, samen te werken, zoals bij het ophalen van emballage. Maar helaas is gezond verstand onderbouwen met cijfers niet eenvoudig. Je hebt daarvoor tenslotte ook de cijfers van de concurrent nodig. Daar kan een community benchmark bij helpen.

Brancheorganisaties willen graag aan het publiek en de overheid laten zien, dat hun sector echt zijn best doet om uitstoot te reduceren. Community benchmarking is een aanpak om op al vragen een praktisch antwoord te geven, samen met onderbouwde cijfers.

Interesse? Neem contact op met support@topsectorlogistiek.nl.

Benchmark voorbeeld

Hoe werkt het?

In de praktijk nemen vijf of meer goed met elkaar te vergelijken bedrijven (in Nederland) het initiatief. Zij kiezen eenzelfde scope binnen hun bedrijven en beschikken over vergelijkbare datasets die ze uit hun IT-systemen kunnen halen.

De Topsector Logistiek helpt elk van hen met het uitvoeren van een carbon footprint voor de gekozen scope. Dat kan betekenen dat hun transporteurs en charters mee gaan werken in het doormeten van de hele keten. Bij voorkeur wordt de footprint bepaald op basis van een individuele zending. Vervolgens wordt het totaal geanalyseerd. Dat is ogenschijnlijk heel veel data (een miljoen records is geen uitzondering) maar voor de huidige IT-tools is dat geen probleem.

De eerste stap is dat iedere partij vertrouwelijk naar zijn eigen footprint en analyses kijkt: begrijpen we wat we zien, hoe verklaren we de uitschieters, klopt het beeld. Het is gebruikelijk dat de eerste keer blijkt dat er nog werk gedaan moet worden aan delen van de data: interpretatie fout, gaten, verkeerde exports, dat komt allemaal voor.

Als duidelijk is dat de data te vertrouwen is, kan gebenchmarked worden. Om mededingingsproblemen te voorkomen zal initieel de Topsector Logistiek dat doen, en geanonimiseerde grafieken en analyses maken die collectief bekeken kunnen worden.

Dat proces levert veel inzicht op voor de betrokken partijen: waar staan we individueel, en waar zitten de kansen om te verbeteren. En waar staan we collectief?

Interesse in deelname aan de benchmark? Neem contact op met support@topsectorlogistiek.nl

 

CO₂ meten

Begin alvast met een eerste stap en gebruik de CO₂-meter.