Royal Lemkes

Voor ieder bedrijf wordt het in de toekomst noodzakelijk om een goede boekhouding op te zetten van de CO₂-uitstoot van haar activiteiten, inclusief het uitbestede transport. CO₂-verantwoording wordt een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering.

Voorop lopen
Plantenexporteur Royal Lemkes loopt voorop in het actief reduceren van CO₂-uitstoot. De wens is om de CO₂-uitstoot van het hele Europese collectie- en transportnetwerk structureel te meten, samen met de logistieke partners die het transport verzorgen. “Door duurzaamheid een concreet onderdeel te maken van de samenwerking ontstaan er nieuwe ideeën over hoe we onze klanten nog beter kunnen beleveren”, aldus Michiel van Veen, directeur Supply Chain and Business Innovation bij Royal Lemkes.

Michiel van Veen: “Royal Lemkes ziet duurzaamheid niet als een opdracht voor een enkeling, maar het is onderdeel van onze missie. Daarom willen we ook met onze 25 transportpartners en hun tientallen charters, die voor ons naar 34 landen rijden, samenwerken voor een duurzame supply chain.”

Topsector Logistiek & carbon footprint
Het Carbon Footprinting-programma van de Topsector Logistiek heeft de kennis en tools ontwikkeld om CO₂-boekhouding te doen in zo’n grote internationale keten. Die boekhouding is gebaseerd op de echte operationele data van de vervoerders: de zendingen voor Royal Lemkes (en andere klanten in dezelfde rit) en de verbruikte brandstof voor de transporten. Vervolgens wordt de uitstoot toegerekend aan elke individuele zending. Daarmee is een betrouwbaar en controleerbaar beeld te maken van een hele keten: van kweker tot retail.

De vraag van Royal Lemkes was een mooie gelegenheid om deze manier in een internationale keten toe te passen. Voor Royal Lemkes en haar logistieke partners geeft dit een goed gevoel over de praktijk: is de data beschikbaar om dit structureel te meten, hoeveel moeite kost het? Datadelen is altijd gevoelig, kun je dit op een manier doen waar iedereen tevreden over is? Levert het goede inzichten op?

Ketentransparantie
Een van de belangrijkste partners van Royal Lemkes, De Winter Logistics wilde graag meewerken aan de eerste fase: het daadwerkelijk meten en delen van uitstootdata. “De reden waarom wij aan dit initiatief meedoen is tweeledig, allereerst vanuit het partnership dat wij hebben met Royal Lemkes. Het is goed om samen op te trekken op het gebied van de ketentransparantie. Daarnaast is de CO₂-nulmeting op basis van gerealiseerde data een mooi startpunt voor verdere reductie van de CO₂-uitstoot. Het verlagen hiervan is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren,” zegt Robbert van Willegen, commercieel manager De Winter Logistics.

“Voor bedrijven in de logistieke sector wordt het kunnen berekenen van de footprint steeds belangrijker” 

Robbert van Willegen: “Wij werken in een groene sector met prachtige natuurlijke producten, daar hoort een groen “netwerk” bij. Dit is onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij om hier ons steentje aan bij te dragen. Dit doen wij op basis van netwerkoptimalisatie, investeren in nieuw materiaal en ketentransparantie. Als je wilt verbeteren moet je weten wat de huidige stand van zaken is, zodat je ook goed kunt meten dat je het beter doet.”

BigMile & Districon
In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Districon en BigMile de eerste fase uitgevoerd. Zoals verwacht kwamen er een paar nieuwe vragen op in de praktijk, zoals hoe je omgaat met verschillende manieren om hoeveelheden aan te duiden, of met charters waar weinig van bekend is, of het automatisch vertrouwelijke data doorgeven. Deze vragen zijn met succes opgelost.

In de volgende fase wordt het aantal deelnemende vervoerders uitgebreid, totdat alle partners opgenomen zijn in de footprintmeting. Expeditiebedrijf Mandersloot, dat voor Royal Lemkes een deel van het internationale netwerk op zich neemt, staat klaar om te beginnen.

Berekenen footprint
“Voor bedrijven in de logistieke sector wordt het kunnen berekenen van de footprint steeds belangrijker: dat willen we zelf meten, het is maatschappelijk noodzakelijk om milieu impact te reduceren, wat in de toekomst verplicht gaat worden en klanten kunnen er om vragen. Royal Lemkes is niet de enige,” aldus Henri Groothuis, operations manager Mandersloot.

Henri Groothuis: “Goed boekhouden helpt je als bedrijf om te sturen op de juiste dingen, met betrouwbare gegevens: of je logistiek gezien goed plant, de juiste routes gebruikt, energie efficiënt bezig bent. Zo doen we ook aan een project mee om met sensoren in onze trucks en de opleggers. Deze sensoren leveren veel betere gegevens over bijvoorbeeld het gedrag van de koelmachine of het effect van bandenspanning.”

CO2-boekhouden
Michiel van Veen; “CO2-boekhouden wordt zonder meer een noodzaak voor elk bedrijf. In een netwerk met veel partners is goede ketensamenwerking en data-ontsluiting een voorwaarde om de bedrijfsdoelen te realiseren, dat geldt ook voor CO₂-boekhouden. We hebben nu gezien dat de methode en de tools er zijn om CO₂-boekhouden effectief in de praktijk toe te passen. Ik kan iedereen aanraden om hier mee te beginnen.”